עלילות המן בשושן

 

 

מסר מרכזי: שבכל דור ודור עומדים עלינו...והקב"ה מצילנו
הדמויות המוכרות מהמגילה מתעוררות לחיים בחוויותיהם המשעשעות בשושן, כשציר העלילה מתבסס על סיפור המגילה המרכזי, אבל נוספו לו עוד הרבה סצנות דמיוניות שממחישות את אופי הדמויות.
וכמובן הסיפור מסתיים במרדכי רוכב על הסוס ובנס הצלתו של המן גם במופע זה משולבת בובת אדם וכן בובת פיטום (זריקת קולות) של כלבו של אחשוורוש.


ר' שרגי - במה אחת מעל כולם

02-5807971